ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                   
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800                                  tel/fax (032) 271 87 70                               
e-mail:zss42.zabrze@wp.pl
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
DLA  UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOS
ŁYSZACYCH

Kształcimy w zawodach:

KUCHARZ

 OGRODNIK


Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych,
a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia
w warunkach współczesnego świata
. Poza kształceniem zawodowym, zasadnicza szkoła zawodowa ma za zadanie wyposażyć uczniów
w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie.
Kształcenie ogólne w zasadniczej szkole zawodowej, otwiera proces kształcenia się przez całe życie.
Gabinet wyposażone są
w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, tablice interaktywne), mikroskopy, mapy, plansze, encyklopedie, słowniki.
Kadra nauczycielska to grupa dobrze wykwalifikowanych surdopedagogów, którzy stosują różne  metody nauczania : 
metody przekazywania wiadomości oparte na obserwacji – pokaz ; oparte na słowie - opis, praca z książką ; oparte na działaniu-
zajęcia praktyczne, laboratoryjne - częste wycieczki, lekcje muzealne, projekty edukacyjne oraz metody gier dydaktycznych,
gier stymulacyjnych: metodę sytuacyjną, metodę inscenizacji.
Zapewniamy pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz wsparcie logopedy i doradcy zawodowego.

Uczniowie tej szkoły są szczególnie aktywni w propagowaniu integracji środowiska osób niesłyszących z osobami słyszącymi.
Aktywnie uczestniczą w organizowaniu "Miasta Głuchych w Zabrzu".

Edycja 2015Edycja 2014

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Kształcimy w zawodach:

KUCHARZ

 OGRODNIK

SPRZEDAWCA

MURARZ - TYNKARZ

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ


 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat zawodu

 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowejNASZE PRAKTYKI - HOTEL ALPEX


m

mm

Zajęcia praktyczne Hostel Guido Zabrze 

- przygotowanie jednostki mieszkalnej na przyjęcie gościa .