ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                    Aktualności                Dla rodziców                  Nasze sukcesy                Rekrutacja
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800                                  tel/fax (032) 271 87 70                                e-mail:zss42.zabrze@wp.pl
REKRUTACJA 2019/20

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy na podbudowie gimnazjum

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy
Szkoły Podstawowej Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy
Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

 Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

Szkoły Policealnej Specjalnej

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy na podbudowie szkoły podstawowej

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy
Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

 Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Nr 47 SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
 XIII  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO
DLA UCZNIÓW NIESŁYSZACYCH
 I SŁABOSŁYSZACYCH

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
 XIII  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO
DLA
 UCZNIÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
SZKOŁY POLICEALNEJ  NR 8
SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZACYCH I SŁABOSŁYSZACYCH

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
SZKOŁY POLICEALNEJ  NR 8
SPECJALNEJ DLA
 UCZNIÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
 
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH 
I SŁABOSŁYSZĄCYCH

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA  
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA  
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
 SZKOŁY  PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE BEZPŁATNEGO PRZEWOZU

OŚWIADCZENIE NAUKA RELIGII

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmy o szkole