ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                    Aktualności                Dla rodziców                  Nasze sukcesy                Rekrutacja
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800                                  tel/fax (032) 271 87 70                                e-mail:zss42.zabrze@wp.pl
REKRUTACJA 2018/19

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy
Szkoły Podstawowej Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy
Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

 Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

Szkoły Policealnej

 

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA LICEUM

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA SZKOŁY POLICEALNEJ

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW
NIESŁYSZĄCYCH
 I SŁABOSŁYSZĄCYCH

PODANIE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY -  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ I SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE BEZPŁATNEGO PRZEWOZU

OŚWIADCZENIE NAUKA RELIGII

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmy o szkole