ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                   
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800                                  tel/fax (032) 271 87 70                               
e-mail:zss42.zabrze@wp.pl

SZKOŁA POLICEALNA NR 8

DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

 

 

Technik informatyk

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).

Zapewniamy : praktyki zawodowe , naukę w dwóch nowoczesnych pracowniach komputerowych opartych na systemach Windows i Linux oraz bardzo dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne.

 

    

 

Technik masażysta

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Technik masażysta to średni personel
medyczny, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).

Zapewniamy : praktyki zawodowe, dużą wyremontowaną salę gimnastyczną bogato wyposażoną między innymi w sprzęt rehabilitacyjny, pracownie zajęć praktycznych wyposażoną w pomoce dydaktyczne.

 

    

 

Informacje dla kandydatów do naszej szkoły

Dokumenty Kandydata

1. Podanie—kwestionariusz
osobowy.

2. Świadectwo ukończenia szkoły
średniej.

3. 3 fotografie legitymacyjne
(z nazwiskiem na odwrocie).

4. Orzeczenie Poradni
Psychologiczno —Pedagogicznej
o potrzebie kształcenia
specjalnego.

5. Skierowanie do kształcenia
specjalnego w ZSS 42 w Zabrzu

6. Audiogram, (jeżeli posiada).