ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                   
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800                                  tel/fax (032) 271 87 70                               
e-mail:zss42.zabrze@wp.pl

XIII Liceum Ogólnokształcące

dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących

 

 

 W liceum ogólnokształcącym,  uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie istotnym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie uczniów do podjęcia pracy.  Nasze liceum przeznaczone jest dla wszystkich uczniów z wadą słuchu.
W czasie nauki  przygotowują się oni do egzaminu maturalnego i wyboru kierunku rozwoju zawodowego. Na wszystkich poziomach edukacji realizujemy podstawę programową obowiązującą we wszystkich typach szkół. Jednak na każdym przedmiocie dokładamy wszelkich starań, by uczniowie – oprócz wiedzy merytorycznej -  zdobyli odpowiednie słownictwo potrzebne do opanowania nowych pojęć i wiedzy ogólnej o życiu i świecie. Aby nawiązać jak najlepszy kontakt z każdym nowo przybyłym uczniem korzystamy z komunikacji totalnej: ustnej, słuchowej, migowej, ustnej wspomaganej fonogestami.

 

Gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, tablice interaktywne), mikroskopy, mapy, plansze, encyklopedie, słowniki. Kadra nauczycielska
to grupa dobrze wykwalifikowanych surdopedagogów, którzy stosują różne  metody nauczania :  metody przekazywania wiadomości oparte na obserwacji – pokaz ; oparte na słowie - opis, praca z książką ; oparte na działaniu- zajęcia praktyczne, laboratoryjne - częste wycieczki, lekcje muzealne, projekty edukacyjne oraz metody gier dydaktycznych, gier stymulacyjnych: metodę sytuacyjną, metodę inscenizacji. Zapewniamy pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz wsparcie logopedy i doradcy zawodowego.