ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                   
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800                                  tel/fax (032) 271 87 70                               
e-mail:zss42.zabrze@wp.pl

GIMNAZJUM NR 42

DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZACYCH

Gimnazjum to drugi etap podstawowej, obowiązkowej dla każdego ucznia edukacji. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata, kończy się egzaminem.

Nasze gimnazjum przeznaczone jest dla wszystkich uczniów z wadą słuchu. W czasie nauki  przygotowują się oni do dalszego kształcenia w szkole średniej. Na wszystkich poziomach edukacji realizujemy podstawę programową obowiązującą we wszystkich typach szkół. Jednak na każdym przedmiocie dokładamy wszelkich starań, by uczniowie – oprócz wiedzy merytorycznej -  zdobyli odpowiednie słownictwo potrzebne do opanowania nowych pojęć
i wiedzy ogólnej o życiu i świecie. Aby nawiązać jak najlepszy kontakt z każdym nowo przybyłym uczniem korzystamy z komunikacji totalnej: ustnej, słuchowej, migowej, ustnej wspomaganej fonogestami.

 

Gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, tablice interaktywne), mikroskopy, mapy, plansze, encyklopedie, słowniki. Kadra nauczycielska to grupa dobrze wykwalifikowanych surdopedagogów, którzy stosują różne  metody nauczania :  metody przekazywania wiadomości oparte na obserwacji – pokaz ; oparte na słowie - opis, praca z książką ; oparte na działaniu- zajęcia praktyczne, laboratoryjne - częste wycieczki, lekcje muzealne, projekty edukacyjne oraz metody gier dydaktycznych, gier stymulacyjnych: metodę sytuacyjną, metodę inscenizacji. Zapewniamy pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz wsparcie logopedy i doradcy zawodowego. Celem i zadaniem nauki w gimnazjum jest zdobycie wiedzy i umiejętności do dalszego świadomego kształcenia, ale także  przygotowywanie młodego człowieka do samodzielności w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów i życia w społeczeństwie. Wszystkie te cele staramy się realizować, stosując metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych możliwości i zainteresowań każdego ucznia. Każdy z członków naszej społeczności szkolnej może doskonalić swą wiedzę i rozwijać zainteresowania, działając w rożnego rodzaju kołach pozalekcyjnych (przedmiotowych, sportowych i innych). Także rodzice naszych uczniów mogą brać udział w organizowanych specjalnie dla nich bezpłatnych zajęciach i spotkaniach, np. w kursie języka migowego.


 

W dniu 24 listopada 2014 roku młodzież gimnazjalna naszej szkoły wzięła udział warsztatach integracyjnych „Zielony Mikołaj – odpowiedzialne zakupy”. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka „Kupuję odpowiedzialnie – jestem Eko”, oraz warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez instruktorów z Osikowej Doliny. Każdy uczestnik własnoręcznie wykonał anioła, którego mógł zabrać ze sobą do domu.

Opiekunem młodzieży była A.Nolbert

 


W terminie 9,10,11 grudnia klasa druga i trzecia gimnazjum pisała próbny egzamin gimnazjalny. Celem diagnozy była pomoc w przygotowaniu uczniów do właściwego egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciele chcieli zapoznać młodzież z obowiązującymi procedurami i sposobem kodowania arkuszy.
Przebieg próbnego egzaminu był niemal taki sam, jak właściwego. W sumie młodzież przystąpili do pięciu egzaminów.


21 października uczniowie klasy IIIBG, Szymon Dobrzyński i Dawid Mańkowski, reprezentowali naszą szkołę podczas I Regionalnego Konkursu Przyrodniczego dla Szkół Specjalnych „Przyroda i ja” organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 38
w Zabrzu.
W tym roku tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Nasi reprezentanci wywalczyli III miejsce. Gratulujemy!

Do konkursu uczniów przygotowała Aneta Krzyżak a opiekę podczas konkursu sprawowała Hanna Lesiecka.