ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                    Aktualności                Dla rodziców                  Nasze sukcesy                Rekrutacja
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800                                  tel/fax (032) 271 87 70                                e-mail:zss42.zabrze@wp.pl

Ważne dokumenty szkoły

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Szkoła Podstawowa nr 47 dla uczniów niesłyszących

 i słabosłyszących
rok szkolny 2019-2020

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
rok szkolny 2019-2020

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
XIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne w zespole Szkół Specjalnych NR 42
rok szkolny 2019-2020

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 Statut Zespołu Szkół Specjalnych nr 42

Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

Statut XIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Statut Szkoły Policealnej Nr 8 Specjalnej