ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH
NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                    Aktualności                Dla rodziców                  Nasze sukcesy                Rekrutacja
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800       tel/fax (032) 271 87 70            e-mail:dyrektor@zss42.zabrze.pl

BIP - link do strony


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY          SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47         

XIII LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE          SZKOŁA POLICEALNA NR 8          SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Szanowni Państwo,


w związku z najnowszym komunikatem PRM Premiera Mateusza Morawieckiego od dnia 24.11.2020r. do odwołania Szkoła przechodzi w tryb zdalny nauczania. Decyzja dotyczy wszystkich uczniów.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły
zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).


Dyrektor szkoły  zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 W dzień poprzedzający przyjście ucznia do szkoły należy zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.

Z poważaniem  Marzena Michalik - Dyrektor ZSS nr 42 w Zabrzu 

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE SZKOŁY W CZASIE PANDEMII

Uwaga!

W przestrzeni wspólnej każdego ucznia obowiązują maseczki. Uczniowie zdejmują maseczki w sali lekcyjnej. Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce (dezynfektory dla uczniów znajdują się w holu głównym przy dyżurce). Na terenie szkoły prosimy o zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra.

Rodziców obowiązuje zakaz wchodzenia z dzieckiem na teren szkoły.

Od 2.09.2020 szkoła będzie otwierana wyłącznie w czasie przerw śródlekcyjnych i zamykana równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

Interesanci załatwiający sprawy w sekretariacie szkoły lub udający się na spotkanie z dyrekcją (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu) będą mogli wchodzić na teren szkoły wyłącznie w czasie przerw międzylekcyjnych, w maseczkach i po uprzedniej dezynfekcji rąk.

Z poważaniem – Dyrektor Szkoły


 


Uczniu, rodzicu - poznaj naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021  

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach - link

Komunikat w sprawie przedszkoli i opieki w szkołach podstawowych - link

PROCEDURY DO POBRANIA

vvvvvv

Szanowni Państwo,

Do 10.04.2020 r. praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nadal jest

ograniczona do kontaktu telefonicznego i mailowego – jesteśmy do Państwa

dyspozycji w godzinach od 8.00. do 15.00. pod numerami: 32 370 22 40, 32

271 19 51, a także poprzez kontakt mailowy Poradni

(sekretariat@pppzabrze.pl) lub konkretnego pracownika (znajdują się na

stronie internetowej).

Cały czas funkcjonuje w Poradni kontakt zaufania niejestemsam@gmail.com.

Ponadto uruchomiliśmy możliwość kontaktu w ramach „Pierwszej pomocy

emocjonalnej” pod numerem 883 315 363.

NAUCZANIE ZDALNE

                                           

"Drodzy rodzice i uczniowie, jeśli macie problemy techniczne z wykonywaniem zadań przesyłanych Wam przez nauczycieli, np.: nie otwiera się przesłany plik, nie macie jakiegoś programu itp. Proszę piszcie na adres: gkoloch@zss42.zabrze.pl
Opiszcie problem, będę starał się pomóc." 

Link do strony "Zdalne lekcje"

Cyfrowe zasoby Muzeum Powstania Warszawskiego

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
 
w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

                                  

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHProsimy o zapoznanie się z informacjami na temat rządowego programu
"Dobry Start" 300 dla ucznia

Bezpieczeństwo dzieci w sieci - dla rodziców
Projekt "Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju
szkolnictwa  zawodowego" .....

  m
m

Broszura informacyjna: informator
Reforma edukacji:
http://reformaedukacji.men.gov.pl/

RAPORT Z EWALUACI WEWNĘTRZNEJ  Posiadamy szeroko wykwalifikowaną kadrę w zakresie:

- oligofrenopedagogiki

- surdopedagogiki

- tyflopedagogiki

- terapii Autyzmu i zespołu Aspergera

- psychologii

- doradztwa zawodowego

- integracji sensorycznej SI

- gimnastyki korekcyjnej

- terapii pedagogicznej

- posiadamy instruktora piłki siatkowej, lekkoatletyki oraz aktywnych form rekreacji ruchowych

- specjalistę w zakresie masażu klasycznego, limfatycznego i relaksacyjnego

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych

 
 
 

    c