ZESPÓŁ   SZKÓŁ   SPECJALNYCH
NR 42  W ZABRZU


 Strona główna                    Aktualności                Dla rodziców                  Nasze sukcesy                Rekrutacja
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu  ul. H. Sienkiewicza, 41-800       tel/fax (032) 271 87 70            e-mail:dyrektor@zss42.zabrze.pl

BIP - link do strony


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY          SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47         

XIII LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE          SZKOŁA POLICEALNA NR 8          SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHProsimy o zapoznanie się z informacjami na temat rządowego programu
"Dobry Start" 300 dla ucznia

Bezpieczeństwo dzieci w sieci - dla rodziców
mmProjekt "Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju
szkolnictwa  zawodowego" .....

  m
m

Broszura informacyjna: informator
Reforma edukacji: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

RAPORT Z EWALUACI WEWNĘTRZNEJ  Posiadamy szeroko wykwalifikowaną kadrę w zakresie:

- oligofrenopedagogiki

- surdopedagogiki

- tyflopedagogiki

- terapii Autyzmu i zespołu Aspergera

- psychologii

- doradztwa zawodowego

- integracji sensorycznej SI

- gimnastyki korekcyjnej

- terapii pedagogicznej

- posiadamy instruktora piłki siatkowej, lekkoatletyki oraz aktywnych form rekreacji ruchowych

- specjalistę w zakresie masażu klasycznego, limfatycznego i relaksacyjnego

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych

 
 
 

    c